Sülale Bilgileri

Sülâle Adı MOLLAOĞLU SOY AĞACI
Köydeki Adı KERİMELER
Şimdiki Soyadı BÜLBÜL
Geldiği Yer

TRABZON Kökenli olup Tokat-Erbaa'dan göç ederek gelmişler.

Köye Geliş Macerası

Bu aile daha sonralar Yeniköy'e(Yazıpınar'a)taşınmış.