COĞRAFYASI

 
   KUYUDÜZÜ'NÜN COĞRAFİ DURUMU(Araştıran yazan Cemil Şener-Eğitimci)
  
     KONUM: (Kuyudüzü'nün Dünya ÜzerindekiYeri):
     Kuyudüzü köyü, Dünya üzerinde Kuzey Yarımküre'dedir. 40 derece 47 dakika 55 saniye Kuzey enlemi ile, 30 derece 58 dakika 48 saniye Doğu boylamında yer almaktadır.
     BULUNDUĞU ÜLKE: TÜRKİYE
     İL: DÜZCE 
     İLÇE: GÖLYAKA
     RAKIM:(Deniz Seviyesinden Yükseklik):
      Kuyudüzü köy merkezi-Kıran:350 metre'dir
     (Yakınındaki bazı yerlerin yüksekliği:
     Olukyanı: 316 m.
     Bulanıkgöl-yalak-: 435 m.
     Abaza Çimeni: 510 m.
     Gölyaka: 129 m
     Yazıpınar-cami yanı-:126 m.
     Konutlar-okulun yanı-: 240 m.
     Düzce:150 m.)
   Köyümüzün Mahalleleri:
1. Olukyanı Mahallesi: Mahalle bu adını, oluk denilen küçük bir su kaynağının bulunduğu yerde kurulmuş olmasından almıştır.)
2. Haşutlu Mahallesi: Bu mahalle adını Harşit'ten gelen bir sülâleden almıştır.
3. Kıran Mahalle: Köyün Merkezidir. Tepelerdeki düzlük alanlara Kıran-Gıran denildiğinden mahalleye uygun bu ad verilmiştir.
4. Tenekeci Mahallesi: Bu mahallede ikamet eden rahmetli Sefer Özenç maharetli bir büyüğümüzdü. Tenekeden sobalar ve borularını yapar, ayakkabı ve lastik ayakkabıların tamiratını yapardı. Çolu Ali'den berberlik de öğrenmişti. Mahallenin adı buradan gelmektedir.)
5. Alt Mahalle: Köyün Güneyinde ve merkeze göre daha eğimli ve rakımı az bir arazide olduğu için bu ad verilmiştir.
6. Şinelu Mahallesi: Bu mahalle adını, ilk yerlesen Şinelu sülâlesinden almıştır.
7. Sırganlık Mahallesi.
      (Not: Mahalle adları bir kişi veya kurum tarafından verilmemiştir. Halkımız kendiliğinden adlandırma yapmış.)

                    YÜZEY ŞEKİLLERİ:

     Düzce ovasının batısında bulunan sıradağlar, doğu-batı doğrultusunda Marmara denizine iner. Bu sıradağın düzce ovasına bakan yamaçlarında Kuyudüzü köyü kurulmuştur. Köy ile ova arasında 2 km uzaklık vardır. Arazi engebelidir fakat tatlı bir eğimi vardır. Her taraf verimli toprak ile örtülüdür. Kayalık yoktur. Arazi küçük korular, fındık ve meyve bahçeleri ile bezelidir.
 

 

       Kıran mahalle, Şinelu mahallesi düz arazide kurulmuştur. Sırganlık mahallesi, Olukyanı mahallesi ve Tenekeci mahallesi hafif eğimli yamaçlardadır. Alt mahalle ile Haşutlu mahallesinin bir bölümü düzlük, bir bölümü ise hafif eğimlidir. Köyün kuzeyinde Yemişlik tepesi, batısında ise boydan boya uzanan Tufan'ın tepe ve Sırganlık tepesi vardır. Bu iki tepenin arasında küçük bir vadi ve Sırganlık deresi bulunur.

                    İKLİM
     Tipik Karadeniz iklimi görülür. Kış günleri, kardüz dağının eteğinde bulunan köylere göre daha ılık geçer. Yazlar ise ovalardan daha serindir. Yazlar sıcak ve serin, kışları soğuk ve ılık denebilecek bir iklime sahiptir. Yılın dört mevsimi tüm özellikleri ile yaşanır. Nisan, mayıs ve kasım aylarında bazen sis görülür. Mart aylarında bazen görülen don olayları fındık ve meyvelerin verimini düşürmektedir. Her mevsim yağış alır. Kardüz dağının kuzey bölümünde görülen yağış kuyudüzünden daha fazladır.

                    BİTKİ ÖRTÜSÜ

       Ali Şener'in (Çolu Ali) anlattığı bilgilere göre,1920 Yıllarında çocuk iken sırganlık mahallesinde hayvan otlatırlarmış. Buraları derin ormanmış. Her taraf yemyeşilmiş. Köylüler açma açıp tarla yaparken, kesip satıp yakarken ormanı köyden kovaladılar. 1960’lı yıllarda köyün 2 km batısında Gargenli saz denilen ormandan odun edip öküz arabaları ile getirirlerdi. 1980’li yıllara gelindiğinde Oturak, Üçyol, Dörtyol ormanları derken kesile kesile Hendek ilçesi başlarına kadar ormanı kovaladılar, iyice azalttılar. Benim çocukluğumda 1960’lı yıllarda yağan yağmur ve kar şimdi azaldı.

       Köyün batısında Tufan'ın ormanı, Şineluların ormanı, Karaosmanların ormanı adında biraz koru kaldı. Bu kadarcık orman bile köye görülmeye değer güzellikler katıyor. Bu koruların toplam uzunluğu yaklaşık 2 km, genişliği ise 200 metre civarındadır. Köyün kuzeyinde Sarıdere, Yıldıztepe ve Yazıpınar köyleri arasında fındık bahçesi yapılmaktan kurtulan genişçe bir orman örtüsü vardır. Yanukluk ormanı, Sırgattepe ormanı, Ihlamurluk ve Yörükler ormanı meşelik bu yörededir. Bu güzelim ormanın Kuş cenneti Efteni gölüne bakan yamaçlarındaki 93.5 hektarlık bölümüne taş ocağı açmak için 2006 yılından beri uğraşan ve ÇED raporu alma girişiminde bulunan bir şirket ile çevre köylülerin itirazı ve mücadelesi halen devam etmektedir. 

           Köyün kuzey batısında ve batısındaki koruların hemen bitişiğinden başlayıp batıya doğru kilometrelerce uzayan bölümde fındık bahçeleri yetiştirilmiştir. Fındıklıkların bitiminden sonra yine batıya doğru çok geniş alanlar Sakarya'ya doğru uzanmaktadır. 

            1990 yıllarından sonra çevremizdeki bazı alanlara çam ağacı dikilip orman işletmesi tarafından korumaya alındı. Köyün toprak yapısı ve iklimi geniş yapraklı ağaçlar için uygun iken yanlış seçim olan çam ağacı dikimi pek tutmadı. Kesip yok ettikleri gürgen, meşe ağaçları tekrar büyüyüp çamları gölgede bırakıyor. Bu tür fidan dikimi yapılan Çelikdüzü'nde, Abaza çimeni'nde ve Alt’ta bu çamların zavallılığını gözlemleyebilirsiniz. Bir yandan böyle yanlış fidanlama yapıp zar zor yetişen fidanlığı tekrar yok etmek için taş ocağı yapılmasına olur veren Gölyaka Orman İşletmesi komisyonunun bu tutarsızlıklarını anlamakta Gölyakalılar ve köylüler oldukça zorlanıyorlar. 

            Köyün merası yok denilecek kadar az. Tarla yapılıp fındık dikilmeyen çok az açık alanlarda çimenler, türlü çeşitli çiçekler yetişiyor, herkese kokular ve gülücükler saçıyor. Köyün içinde kalan bahçelere bile fındık dikilmiş. Sebze ekip dikmeye küçücük çevirgelikler ayrılmış. Bahçelerin içinde ve yol kenarlarında erik, elma, kiraz, vişne, ayva, hurma, şeftali, armut, üzüm, incir gibi türlü çeşitli meyve ağaçları yetiştirilmiş. Mayıs, haziran aylarında ovadan bakıldığında Kuyudüzünü, rengârenk süslenmiş çiçek bahçesi ve bir kartpostal gibi görürsünüz. Her taraf ağaçlarla bezelidir. Yeşilin binbir tonu harikulade görüntüler oluşturur.

                    GÖL VE DERELERİMİZ

BULANIKGÖL(Yalak):
     Köyün batısındaki Sırganlık mahallesinin 100 metre kadar yakınında, deniz seviyesinden 435 metre yükseklikteki bir tepenin çukur bir yerindeki su birikintisinden oluşmuş 6-8 dönüm kadar bir alanı kaplayan ve derinliği yer yer 3-5 metre gelen küçük bir göl var. Adı : Bulanıkgöl. 
     1920’li yıllarda bu gölün bulunduğu çukurluk alan sazlık gibi bir yermiş, su falan yokmuş. Zamanla yağıp biriken yağmur suları bu gölü oluşturmuş. Akarı yoktur. İlkbaharda genişleyen göl, Sonbahar mevsiminde küçülür.

 

 

Mustafa Yaprak 1970’li yıllarda Melen ırmağından sazan balıkları ve karabalık getirip üreyip çoğalması için bu göle salmıştı. Korunmadığı ve bilinçsiz avlanıldığı için balıklar fazla çoğalamadılar. Eskiden bulgur yapmak için buğdaylar bu gölde yıkanırdı. Buğday artıklarından balıklar besleniyordu. Zamanla hazır un çoğalınca bulgur yapımı bırakıldı. Göldeki balıklar yiyecek sıkıntısından büyüyemez oldu. Yemlendikleri de yok, fakat oltasını alan köyün bazı gençleri buraya geliyorlar.  

Cemil Şener 2002 yılında gölün etrafında çevre düzenlemesi yapılıp mesire yeri haline getirilmesi düşüncesini Gölyaka Belediye Başkan’ı Nihat Çelik’e ve akabinde köy muhtarına anlattı. Başkan bu konuda yardımcı olacağını söyledi ve bir dozer gönderip gölün batısında gezinti yapılabilecek iki tane yol açtırdı. 2008 yılında Gölyaka belediyesi tarafından gölün etrafı aydınlatıldı. Diğer düzenlemelerin yapılması  beklenmektedir. 

Gölün akarı olmadığından uzaktan bakılınca suyu toprak renginde, bulanık görünür. Avuça alındığında ise duru olduğu görünür. Bu nedenle gölün adına “Bulanık Göl”, “Sarı Göl” denilmektedir. Daha eski adı ise “Yalak” tır. 

1960’lı yıllarda yağmur yağdığında derelerden akan suların çağıltısını duyardık. Birçok yerde dereleri tahrip edip doldurdular. Zaten sürekli akarı olan dere yok, dere yatağı diyebileceğimiz küçük vadicikler var. Bunlar “Terzinin dere”, “Kuş Ayşenin dere”, “Sırganlık deresi”, “Kusunun dere”  " Hasanusta deresi" adlarını taşır.
 

                    NÜFUSUMUZ

Köyümüz 150 hanedir. 2007 yılı  nüfus sayımındaki verilere göre 204'ü erkek, 224’ü kadın olmak üzere toplam 429 nüfusu vardır . 

1980 yıllarına kadar köyde nüfus daha kalabalıktı. Bu yıldan sonra İstanbul, Adapazarı ve İzmit’e yapılan göçler nedeniyle nüfus azaldı. 1967 yılında başlayan Avrupa’ya işçi göçü de köy nüfusunu azaltmış idi. Almanya ve Avusturya’da çok sayıda Kuyudüzü’lü işçi bulunmaktadır. Köyde orta yaş nüfus daha çoğunluktadır.

                 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU                                                    ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI (31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İllere göre şehir ve köy nüfusları

 

 

 

 

 

İller

 

Toplam

 

Şehir

 

Köy

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

Erkek

 

Kadın

 

Toplam

 

Erkek

 

Kadın

 

Toplam

 

Erkek

 

Kadın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye

 

 70.586.256

 

 35.376.533

 

 35.209.723

 

 49.747.859

 

 24.928.985

 

 24.818.874

 

 20.838.397

 

 10.447.548

 

 10.390.849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzce

 

 323.328

 

 160.823

 

 162.505

 

 157.894

 

 78.068

 

 79.826

 

 165.434

 

 82.755

 

 82.679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur.
Köy   : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlçelere göre şehir ve köy nüfusları

 

 

 

 

 

 

İl

 

İlçe

 

Toplam

 

Şehir

 

Köy

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

Erkek

 

Kadın

 

Toplam

 

Erkek

 

Kadın

 

Toplam

 

Erkek

 

Kadın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzce

 

Merkez

 

 183.395

 

 91.346

 

 92.049

 

 94.637

 

 46.821

 

 47.816

 

 88.758

 

 44.525

 

 44.233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akçakoca

 

 36.944

 

 18.143

 

 18.801

 

 22.416

 

 10.975

 

 11.441

 

 14.528

 

 7.168

 

 7.360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumayeri

 

 12.805

 

 6.428

 

 6.377

 

 9.302

 

 4.670

 

 4.632

 

 3.503

 

 1.758

 

 1.745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çilimli

 

 16.316

 

 8.167

 

 8.149

 

 4.504

 

 2.229

 

 2.275

 

 11.812

 

 5.938

 

 5.874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gölyaka

 

 19.637

 

 9.746

 

 9.891

 

 8.007

 

 3.962

 

 4.045

 

 11.630

 

 5.784

 

 5.846

 

 

Gümüşova

 

 14.527

 

 7.231

 

 7.296

 

 6.385

 

 3.174

 

 3.211

 

 8.142

 

 4.057

 

 4.085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaşlı

 

 20.888

 

 10.309

 

 10.579

 

 9.329

 

 4.584

 

 4.745

 

 11.559

 

 5.725

 

 5.834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yığılca

 

 18.816

 

 9.453

 

 9.363

 

 3.314

 

 1.653

 

 1.661

 

 15.502

 

 7.800

 

 7.702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 323.328

 

 160.823

 

 162.505

 

 157.894

 

 78.068

 

 79.826

 

 165.434

 

 82.755

 

 82.679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur.
Köy   : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin nüfusları

 

 

 

 

 

 

 

İl

 

İlçe

 

Belediye

 

Toplam

 

Erkek

 

Kadın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzce

 

Merkez

 

Düzce Belediyesi

 

 94.637

 

 46.821

 

 47.816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boğaziçi Belediyesi

 

 2.846

 

 1.427

 

 1.419

 

 

 

 

 

 

 

Konuralp Belediyesi

 

 5.096

 

 2.486

 

 2.610

 

 

 

 

 

 

 

Beyköy Belediyesi

 

 3.225

 

 1.585

 

 1.640

 

 

 

 

 

 

 

 

Akçakoca Belediyesi

 

 22.416

 

 10.975

 

 11.441

 

 

Akçakoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumayeri

 

Cumayeri Belediyesi

 

 9.302

 

 4.670

 

 4.632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çilimli

 

Çilimli Belediyesi

 

 4.504

 

 2.229

 

 2.275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gölyaka

 

Gölyaka Belediyesi

 

 8.007

 

 3.962

 

 4.045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümüşova Belediyesi

 

 6.385

 

 3.174

 

 3.211

 

 

Gümüşova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaşli

 

Kaynaşlı Belediyesi

 

 9.329

 

 4.584

 

 4.745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yiğilca

 

Yığılca Belediyesi

 

 3.314

 

 1.653

 

 1.661

 

 

 

 

 

 

 


 

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye teşkilatı olmayan yerleşim yerlerinin nüfusu

 

 

 

 

 

İl

 

İlçe

 

Bucak

 

Köy

 

Toplam

 

Erkek

 

Kadın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzce

 

Gölyaka

 

Merkez

 

Açma

 

771

 

369

 

402

 

 

 

Aksu

 

307

 

151

 

156

 

 

 

Bakacak

 

675

 

341

 

334

 

 

 

Çamlibel

 

388

 

199

 

189

 

 

 

Çayköy

 

212

 

98

 

114

 

 

 

Değirmentepe

 

355

 

173

 

182

 

 

 

Bekiroğlu

 

311

 

156

 

155

 

 

 

Güzeldere

 

391

 

203

 

188

 

 

 

Hacisüleymanbey

 

272

 

132

 

140

 

 

 

Haciyakup

 

1586

 

761

 

825

 

 

 

Hamamüstü

 

614

 

311

 

303

 

 

 

İçmeler

 

787

 

408

 

379

 

 

 

Kemeryani

 

601

 

284

 

317

 

 

 

 KUYUDÜZÜ

 

429

 

204

 

225

 

 

 

Muhapdede

 

138

 

70

 

68

 

 

 

Saçmalipinar

 

1297

 

681

 

616

 

 

 

Saridere

 

502

 

250

 

252

 

 

 

Taşlik

 

285

 

136

 

149

 

 

 

Yazlik

 

330

 

178

 

152

 

 

 

Yeşilova

 

275

 

131

 

144

 

 

 

Yunusefendi

 

678

 

329

 

349

 

 

 

Zekeriyaköy

 

426

 

219

 

207

 


 

                    ULAŞIM

          Köyde ulaşım 1970'li yılların ortalarına kadar dar bir toprak yol ile sağlanıyordu. Kar yağdığında ve yağmurlu havalarda yollar ulaşıma kapanıyordu. Yük taşımada öküz arabaları kullanılırdı. Köylünün Düzce ovasında küçük çaplı da olsa ekip diktiği arazilerden elde ettiği ürünleri bayır yukarı taşıması masraflı ve zor oluyordu. Fındık bahçelerinden ürünleri taşımak hiç yol olmadığı için en yakın yol kenarına kadar sırtta veya eşek sırtında taşımak gerekiyordu. Gölyaka pazarından satın alınan yiyecekler yine elde file ile veya kadınlarımızın sırtında taşıdıkları sepetlerle yapılıyordu. Değirmene öğütülmek için götürülen mısır ve buğday çuvalları yine sırtta taşınıyordu. 
          Öküz arabası olanlar yükünü bu yolla taşıyabiliyordu fakat herzaman bu mümkün olmuyordu. Bu nedenle sırtta yük ve odun taşımak yaygındı. Ulaşımda eşek kullanılmaya başlanınca kadınlarımız sırtlarında yük taşımaktan kurtuldular. 1968'li yıllarda köyde ilk kez Mustafa Şahin ve Mehmet Akgümüş gibi birkaç aile traktör aldı. Kum, çakıl gibi inşaat malzemeleri ve ovadan ürün taşıma işi iyi havalarda traktör ile yapılabilir oldu. Dağdan odun taşıma yine öküz arabaları ve eşeklerle devam ediliyordu. Mustafa Çalışkanın muhtarlığı döneminde 1973 yılında köye Yazıpınar köyü ile Kuyudüzü arasına yeni bir yol açıldı. Bu esnada köy içindeki daracık yollardan bazıları da genişletildi. 1975 yıllarında çakıllaması yapılan bu yol daha sonraki yıllarda stabilize hale getirildi. Böylece kar yağışı hariç, yağmurlu havalarda bile il ve ilçelere ulaşım daha rahat yapılabilir oldu. Yol çakıllandıktan sonra insan taşımacılığı skoda kamyonetler, traktörler ve 2-3 tane otomobil sahiplerince yapılır oldu.
          1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde evi yıkılan aileler için yapılan Gölyaka Kalıcı Konuları kuyudüzünün 300 metre bitişiğindeki Alt adıyla bilinen meraya yapıldı. Yazıpınar ile konutlar arası sıcak asfalt yapıldı.
          2000'li yılların başlarında köydeki taşıt sayısı da çoğalınca dar olan bu yoldaki trafik yoğunlaştı. Şu an için daha geniş bir yola ihtiyaç duyulmaktadır.
          Kuyudüzünün, kar yağınca ulaşıma kapanan yolları, Nihat Çelik'in Gölyaka Belediye başkanlığı dönemlerinde, Başkan'ın şahsi çabalarıyla, diğer köyler ile birlikte kar temizleme çalışmaları yapılarak ulaşıma açılır oldu.


          2005 yılından itibaren Gölyaka Belediye Otobüsleri Kuyudüzü Köyü'ne yolcu seferleri yapmaya başladı. Otobüs seferleri, okulların açıldığı dönemlerde ve yazları farklı saat tarifeleriyle ihtiyaca yetecek şekilde hizmet vermektedir. 

          Köyün belli başlı merkezlere uzaklıkları şöyledir:
          Kuyudüzünden:

 • Düzce: 21 km
 • Gölyaka: 5 km
 • Otoyol: 8 km
 • Akçakoca: 56 km
 • İstanbul: 200 km
 • Ankara: 250 km
 • Yazıpınar: 3 km
 • Zekeriya Köyü: 5 km
 • Yeşilova (Kurak) Köyü: 3 km
 • Yıldıztepe Köyü: 7 km
 • Ardıçdibi Köyü: 8 km
 • Sarıdere Köyü: 7 km
 • Kuyudüzü Bulanık Gölü (Yalak): 50 m
 • Gölyaka Kültürpark: 6 km
 • Efteni Kaplıcaları: 9 km
 • Kuş Cenneti: 9 km
 • Toptepe: 11 km
 • Güzeldere Şelâlesi: 19 km
 • Balıklı Yaylası: 33 km
 • Pürenli Yaylası: 35 km
 • Karagöl: 37 km
 • Kardüz Yaylası: 40 km


Araştıran: Cemil Şener