EKONOMİK HAYATI

 
 

                KÖYDEKİ ESNAF USTA
                    VE ZENAATÇILAR:(Araştıran yazan Cemil Şener-Eğitimci)

 

·         Seçkin Biçer- Ördekçioğlu Köy Bakkalı (Kuyudüzü Kıran Mahallede)

·         Eyüp Başar, Oktay Başar- Mobilya ustası ve marangoz (Kuyudüzü Kıran Mahallede)

·          Nazif Düzen- Demirci ve kaynakçı, profil demir işleri

·         Osman ve Nevzat Akgümüş- Kuyudüzü ve Gölyaka’nın muhtelif köylerinden süt ürünleri toplama, pazarlama.

·         Kahvehane işletme:  Ali Ceylan(Veysel oğlu), İlhan Şirin  ( Kuyudüzü köyü Kıran mahalle)
Mehmet ÖztürkÖztürk Market  (Gölyaka)
Selçuk Çelik-  Çelik Elektronik- Televizyon-Müzik seti-Uydu sistemleri tamir ve satışı. Akbulut İşhanı Gölyaka. Tel: (0380) 711 24 82 )

·          Taşımacılık ( öğrenci servisi, hatlı yolcu taşıma ): Vural Şengül, Recep Başar, Cabir Çakmak, Mustafa Başar, Hasan Şahin, Mehmet Ali Ceylan(Boncuk taksi-Gölyaka), Cemalettin Çakır

·           Mehmet Şahin- Fındık tüccarı (Düzce)

·          Sinan Şahin, Recep Şahin-Nalburiye ve inşaat malzemeleri (Düzce)       

·        İnşaat sıva ustaları: Şevket Çiçek, Enver Ceylan, Ahmet Şahin, Nazif Düzen, Ramazan Çiçek

·         İnşaat ustaları: Cevat Eker, Ali Kubat,

·         Otomobil motor tamiratları: Cemal Çakır

·         Naci Çelik- Klima montaj işleri, elektrikçi

·       Berberler: Yusuf Yaprak(kuyudüzü), Yusuf Çelik-    (Gölyaka merkezde),Veysel Faiz-  ( Emekli), Şenol Çakmak-  ( Gölyaka merkezde), Recep Öztürk-  (Gölyaka merkezde)
Yusuf Akkan- Baston yapımı ustası: Ticari amaçlı olmadan, ihtiyacı olan köylülere ve yaşlılara baston yapıp hediye eder. Para almaz. Tek parça olarak yaptığı bastonları evinde el becerisine dayanarak basit aletlerle imal eder.
SEÇKİN ÇALIŞKAN: Esnaf, Demirci, çelik kontrüksüyon çatı ve minare ustası. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
  EL SANATLARI
  DÜZCE’DE EL SANATLARI

              Düzce elsanatları bakımından pek gelişmiş bir yöre değildir. Günümüzden 40-50 yıl önceleri, elsanatları daha yaygındı. Sonraki yıllarda makineleşmenin artması, fabrikaların çoğalması, ekonomideki gelişmeler ve yurtdışına işçi göçleri, tarımda üretim artışları gibi nedenlerle evlere ekonomik girdiler arttıkça elsanatlarına olan ihtiyaç azaldı. Bu nedenlerle de bu işleri yapan ustalar azalıp aramızdan ayrıldıkça el sanatlarına verilen önem daha da azaldı.
      Son yıllarda elsanatlarına yeniden önem verilmeye başlandı. Okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslarda elsanatları ustaları yetiştirilmeye çalışılıyor.
      Demircilik eskidenberi yaygın olan bir elsanatı çeşitidir. Düzce’de Asar deresi boyundaki bazı dükkanlarda demircilik devam ediyor. Gölyaka ve Gümüşova’da demirciler kazma , balta, girebi, orak, fındık bıçağı, mutfak bıçağı yapıyorlar.
     Düzce’de kalaycılık yapan Roman vatandaşlarımız da var.
      Halı dokuma pek yaygın olmasa da var. Köylerde yaşlı bayanlardan kilim dokuyanlara da rastlıyoruz.
     Ayakkabı tamiratı ve aynı zamanda dükkanında ayakkabı imalatı yapan ustalarımız da mevcut.
     Bazı küçük atölyelerde turistik amaçlı gelir sağlamak için ağaçtan süs eşyaları, biblolar, beşik ,çocuk oyuncakları yapılıyor.
     Düzcemizde elsanatları, ev ekonomisine katkıda bulunacak şekilde geliştirilebilir.

GÖLYAKA’DA TARIM
İLÇENİN GENEL ÖZELLİKLERİ
   A- COĞRAFİ YAPISI : 
     Gölyaka İlçesi , Düzce İline 20 Km. uzaklıkta olup, Batısında Hendek , Kuzeyinde Cumayeri ve Gümüşova İlçeleri , Güneyinde Mudurnu ve Doğusunda Düzce bulunmaktadır. İlçenin 21 Köyü vardır, Merkez ise 9 Mahalleden oluşmaktadır.
     Gölyaka ilçesi yerleşim olarak Düzce havzasının en çukur bölümünde bulunmaktadır. İlçenin büyük bir bölümünü Bolu dağlarının uzantısı olan dağlar çevrelemektedir. Fakat dağlar fazla yükselti oluşturmamaktadır. Dağlık bölümde eğim oldukça fazladır. Ova kısmı ise Düzce Ovası ile birlikte şekillenmiş , iki ovayı Küçük Melen  ve Efteni Gölü ayırmaktadır. Gölyaka İlçesinin yüzölçümü 219.944 dekardır. Bu alanın arazi yapısı olarak dağılımı şöyledir ;

 

 

                                                     Dekar                   %  

        Tarla Arazisi                 →    19. 048               ( 8,66 )

        Bağ- Bahçe                  →     42. 299               (19,23 )

        Çayır- Mera                 →       8. 937               ( 4,06 )

        Ormanlık Alan             →    134.000              (  60,9  )

        Tarıma Elverişsiz         →      12.440               ( 5,65 )

        ( Göl, bataklık vs.) 

        Sanayi ve İşyeri           →        3.200                (1,45 )

 

 

          İlçenin toprak yapısını kumlu- killi ve yer yer mil karışımı alüvyonlu toprak sınıfı oluşturmaktadır. Dağlık kesimde bol yağışın etkisi ile yer yer toprak kaymaları , heyelanlar meydana gelmektedir. Ova bölümünde toprak tam oturmuş değildir. Taban suyu yüksektir. Özellikle taban suyunun yüksek olması , ova bölümünde çok yıllık bitki üretimini olumsuz etkilemektedir.
    İlçenin iklim özelliği , Karadeniz ikliminin tipik özelliklerini gösterir. Her mevsim yağışlıdır. Ortalama yıllık yağış 850 kg / m2 dir. Yıllık sıcaklık ortalaması 15 °C dir. Nem oranı yüksektir. Özellikle ilçenin Düzce havzasının çukur bölümünde yer alması ve dağlarla çevrili olması , hava sirkülasyonunu engellemesi nedeniyle nisbi nemin çok yüksek olmasına neden olmaktadır. İklimin bu şekilde kendini göstermesi , ova bölümünde sık sık sis olayını meydana getirmekte bu sebeple de polikültür tarım yapılmasını olumsuz etkilemektedir.
     Bitki örtüsü büyük bir zenginlik oluşturmaktadır. Dağlık kesimde ziraata açık alanları fındık bitkisi kaplamaktadır. Bunun dışında tüm sahalar zengin ormanlarla kaplıdır. Özellikle Kayın, Köknar, Çam, Dişbudak, Meşe, Gürgen en önemli ağaç türleridir.

      B- EKONOMİK YAPI: 
      
İlçenin geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır.

         1-Tarım : 
     İlçenin ana geçim kaynağı tarımdır. Tarım olarak en başta fındık üretimi gelmektedir. Fındıktan başka mısır, buğday, şeker pancarı , tütün , çeşitli sebze ve diğer ürünler gelmektedir. Özellikle fındık geçim kaynağının % 80 ini teşkil etmektedir. Mısır üretimi de, iklimin uygun olması nedeniyle en önemli ikinci ürün durumundadır.

 

 

Tarım Arazisi Olarak 2008 Yılı Ekiliş ve Rekoltesi

 

ÜRÜN CİNSİ                   EKİLİŞ ALANI ( Dekar )                  REKOLTE ( Ton )

 

Buğday                                2600                                                   1.300

Dane Mısır                           8700                                                   8.700

Silajlık Mısır                         2348                                                   8.218

Şeker Pancarı                         800                                                   4.000

Sebze                                    270                                                    121,5

Diğer Tarla Ürünleri             4330                                                  21.650        

Fındık                               42.299                                                    6.146

           Tabloda da görüldüğü üzere İlçenin ana tarım ürününü fındık oluşturmaktadır. Eğimli arazilerde yörenin ideal ürünüdür. Ancak ova bölümünde sis olayı hem fındık hem de diğer çok yıllık bitkiler için olumsuz etki oluşturmaktadır. Ova bölümünde gerek taban suyunun yüksek olması gerekse sis oluşması , ova kesiminde yapılabilecek en uygun tarım , hayvancılığın ana ürünü olan kaba yem üretimidir. Bunlar , silajlık mısır, hayvan pancarı, fiğ, yonca, korunga, sudan otu gibi bitkilerdir.  

            2- Hayvancılık:
    İlçedeki hayvancılığın temelini büyükbaş hayvancılık oluşturmaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi her yıl düşme kaydetmiş , 6-7 yıl öncesi ilçede 10.000 baş sığır-manda mevcut iken 2008 yılında 4.000’ lere düşmüştür.       
     İlçede ticari anlamda hayvancılık işletmesi yok denecek kadar azdır.  Ancak son yıllarda daha çok besi işletmeleri şeklinde bir kıpırdanma mevcut olup ruhsat konusunda sıkıntı çekilmektedir. Sığır ıslahı konusunda fazla ilerleme olmamıştır. Bunun iki önemli sebebi vardır. Birincisi meraların yetersiz oluşu ve eğimli arazi şartları , ikinci olarak da hayvancılığın aile işletmesi şeklinde yapılıyor olması ve  eğimli fındık bahçelerinde otlatmaya uygun yerli veya melez hayvanın tercih edilmesidir.

 

      İLÇENİN HAYVAN VARLIĞI

BÜYÜKBAŞ

(SığırManda)

 

KÜÇÜKBAŞ

(Koyun-Keçi

 

KEDİ-KÖPEK

KÜMES HAYVANI

TEK TIRNAKLI    

     3.715

     2.500

        300

6000

             45

           Küçükbaş hayvancılık ilçede fazla gelişememektedir. Bunun ana nedeni olarak meraların yeterli olmaması ve büyükbaş hayvancılıkta değerlendirilmesi ile ilçede geniş step ve  bozkır  alanlarının bulunmaması gösterilebilir.

    İŞÇİLİK: 
Son yıllarda, Gölyaka'da açılan tekstil atölyelerinde çalışan bay ve bayan köylüler evlerinin ekonomisine katkıda bulunmaya başladılar. Düzce Organize sanayi bölgesinde açılan fabrikalarda iş bulup çalışan Kuyudüzülüler de gittikçe çoğalmaktadır. Kuyudüzüne kadar gelip işçileri alan servislerle işyerlerine taşınmaktadırlar.

GURBETÇİLİK: