Sülale Bilgileri

Sülâle Adı KUSULAR SOY AĞACI
Köydeki Adı
Şimdiki Soyadı ÇİÇEK
Geldiği Yer

TRABZON-Şalpazarı-Çarlaklı köyü 6. haneden 1920-1925 yıllarında gelip Kuyudüzü'ne yerleşmişler.

Köye Geliş Macerası

  Bazı bilgileri aldığım kişi: Ali oğlu Necati Çiçek.
  Kusu'nun Salih Çiçek(1856-1936) bu sülâlenin nüfus kayıtlarında geçen en eski dedeleridir. Eşi Güllü Çiçek ile Salih dedenin mezarı Kuyudüzü Köyü mezarlığında yanyana duruyor.
  Salih Çiçek'in Mehmetali ve Mustafa adında iki oğlu ile, Fatma adında bir kızı varmış. Mustafa, 1. Cihan harbinde Sarıkamış  cephesinde şehit olmuş. Kardeşi Mehmetali yeğenleri Ali,Şeker(Sevki),ve Süleyman'ı yanına alarak Kuyudüzü köyü'ne göç etmiş. Şehit Mustafa'nın dul kalan eşi Havva ile kızı Fatma birlikte Çarlaklı'da kalmışlar. Fatma halamız(Fadime) Şalpazarı Turalı uşağı köyünde evlenmiş. Tek çocuğu olan kızı Sevim ise Samsun'da evli imiş.Nesilleri Samsun'da devam ediyor.
  Salih dede'nin Kuyudüzü köyü'ne bu göç esnasında mı yoksa daha sonraları mı geldiği tam olarak bilinemiyor.
  Kusu'nun Şehit Mustafa'nın Ali adındaki oğlu memleketle ilişkisini ölünceye dek devam ettiriyordu. Bu Ali, Çıtlaklı köyü'nden Ali-Zeynep kızı Kuş Ayşe ile, sonra Binnaz ile evlenmiş. Kusu'nun Mehmetali Kuyudüzü'nde muhtarlık yapmış. Çocukları Yazıpınar köyüne taşındılar. Kusuların nesli Kuyudüzü köyünde devam ediyor.