Sülale Bilgileri

Sülâle Adı GUBALULAR SOY AĞACI
Köydeki Adı
Şimdiki Soyadı KUBAL
Geldiği Yer

Trabzon - Şarlı (Şalpazarı) Çamgeliş Köyü
Trabzon - Şarlı Gerce Köyü 16. haneden.

Köye Geliş Macerası

Bu aile köyiçindeki ev ve arsasını Şinelu Yakuplara sattı. Gölyakaya yerleşti.