Sülale Bilgileri

Sülâle Adı BOZOĞLU (BOZOK) SOY AĞACI
Köydeki Adı BOZULARI
Şimdiki Soyadı BAŞAR
Geldiği Yer

Trabzon - Beşikdüzü - Bozlu Köyü 16. haneden Cilt: 10 Sayfa: 16/1 den kayıtlı olup - Şalpazarı Çarlaklı Çamgeliş.
Yaklaşık 1909 yıllarında göç etmişler. 1911-1912 yıllarında Kuyudüzü'ne yerleşmişler.

Köye Geliş Macerası

Anlatan: Ali Başar-Salih oğlu

Yozgat Bozok'tan 3 kardeş göç edip Bayburt'a, Rize'ye ve Beşikdüzü Bozlu Köy'e yerleşmiş. Yani üç Kardeş ayrı illere dağılmış. Bozoğlu Ali dedemizin babası Bozlu’ya yerleşendir. Ali dede 4 evli olup üç karısından çocukları vardı.

Ali Dedemizin babası Bozoğlu Salih ve eşi Ayşe göçlerini alıp Kuyudüzüne yerleşmek için gelmişler. Yazıpınar Köyü Yörükler mevkiine konaklamışlar (1909 yılı olabilir)

Kuyudüzü Köyü’nün yerleşikleri: “Bu kadar göç yeter, bundan sonra köye göç sokmayalım.” diye karar almışlar. Bozuları almamışlar.

Ali dede’yi seferberlik’e çağırmışlar. Yıl: 1911 olabilir. Düşünüp dururken Tufanoğlu İsmail Ekerle karşılaşmış. ”Askere gidiceğini çocuklarını yabancı yerde bırakmak istemediğini” anlatmış. İsmail Eker gidip Ali Dedenin göçünü alıp evlerine getirmiş. Köylüyü de ikna etmiş. Böylece Kuyudüzü Köyüne yeni göç alınmasının önü açılmış. Bozoğlu Ali 7 yıl askerlik yapmış Yemende 4 yıl, Giritte 3 yıl.

Bozlu doğumlu olan SALİH Başar (Ali oğlu)
Bir müddet köyde kalmış. Analık yüzünden Bozlu’ya geri dönmüş. Bekarmış o zamanlar.

Çoluların göçü gelirken onlarla birlikte vapura binip Zonguldak’a ve devamla Sığırlık köyü yoluyla Kuyudüzüne geri dönmüş. Yaklaşık 1915 yıllarında tekrar Kuyudüzlü olmuş. Asiye ile evlenmiş.

Asiye ananın babası askerdeyken; Görele’ye Rus işgali olmuş. 1915 yıllarındakş muhaceratta Zekiye üç çocuğu ile Çavuşlu’dan kaçmışlar. Yanında bir inek ve çocuklarla kaçarken düşman ateş edince 9-10 yaşlarındaki Asiye ve Mithat'ın çekip götürdüğü inek vurulmuş. Haşut'a (Harşit) kaçmışlar. Yola devam edip Akçaşehire gelirken 11 yaşlarındaki Mithat (dayımız) Samsun’da ölmüş. Zekiye yolculuk boyunca çocuklarını yanından ayırmamış. Ömer’i (Tüysüzu Ömer ağa - Göreleli) Asiye’yi yolculukta yanından ayırmamış. Harmankaya köyünde Dalmanulara sığınmışlar.

Bir nedenle Kuyudüzü Köyü’ne gelen Zekiye’yi Kara Osman kaçırıp evlenmiş. Harmankaya’dan kızı Asiye’yi alıp gelmiş. Fakat Ömer dayımız daha sonra sonraları gelmiş annesi Zekiyenin yanına. Yalpankaya köyünde Emanetu sülalesi Zekiye’nin akrabaları imiş.
Ömer Tüysüz çobanlık yaparak askere gidinceye kadar idare etmiş. Askerlikten dönünce de büyük anamız Zekiye’yi yanına almış ve Göreleye geri dönüp, orada baba yurdunda kalmışlar. Ömer, Göreleli Ömer ağa olarak nam yapmış.

İşte bu macerada adı geçen Asiye ile Salih Başar evlenmiş.