Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ÇITLAKOĞULLARI (KAYMAKÇILAR) SOY AĞACI
Köydeki Adı ALUSTALAR
Şimdiki Soyadı 1. ÇALIŞKAN 2. ÇITLAK
Geldiği Yer

Trabzon - Beşikdüzü (Ağaçlı Köyü)
Kancıma Köyü 39. haneden gelme..

Köye Geliş Macerası

Anlatan:Arslan Çıtlak-Mustafa Çalışkan

Kaymakçı Mehmet’in,Kızılağaç köylerinden Kancımada Ağasar deresinde değirmeni varmış. Çocukları 1.Dünya Savaşına katılmışlar.

Önce Oğlu Ali usta Kuyudüzüne tahmini 1915-1920 yıllarında gelip yerleşmiş. Hüseyin Gölcükte Bahriye askeri iken terhis olunca ağabeyi Ali ustanın yanına gelip yerleşik olmuş. Tahmini 1925 yıllarında.
Atatürk savaş gazilerine 50’şer lira vermiş. Bu parayı alınca Hüseyin Çıtlak Kuyudüzüne gelmiş sırganlık mevkisine yerleşmiş. Bu arazi Giresunlularınmış. Onlardan Hacun uşakları sonra Keremu Mehmet almış. Keremu Mehmetten de Hüseyin Çalışkan satın alıp yerleşmiş.