Sülale Bilgileri

Sülâle Adı HACIOĞULLARI SOY AĞACI
Köydeki Adı
Şimdiki Soyadı ERSOY
Geldiği Yer

TRABZON-Şalpazarı-Gökçeköy

Köye Geliş Macerası

(Sitemizin Sülâleler bölümüne eklememiz için,  Sayın MURAT ERSOY aşağıdaki bilgileri bize ulaştırdılar. Kendilerine teşekkür ederim.
Murat Ersoy Tilki Ahmet’in torunudur. Halen Düzce ili Çınardüzü köyünde oturuyorlar.)

HACIOĞULLARI sülâlesinden AHMET ERSOY (Tilki Ahmet) 1920’li yıllarda aile efradıyla birlikte Trabzondan ayrılmış.
Trabzon ili Vakfıkebir’e bağlı iken şimdi ayrı bir ilçe olan Şalpazarı’nın Gökçeköy’den göç ederek önce Kuyudüzü köyüne gelmişler, yerleşmişler.
Kuyudüzü köyünde bir müddet ikamet ettikten sonra, Düzce ili merkeze bağlı olan Çınardüzü köyüne yerleşmişler. Halen bu köyde sülâle devam ediyor.
Hacıoğlu Ahmet Ersoy 11 kardeşmişler. Bazı kardeşleri şunlar:
1. HUŞUT- Huşut Gızları diye bilinirler. Trabzon-Tonya Çayıriçi köyünde ikamet ediyorlar.
2. GUŞ MUSTAFA (GUŞLAR)- Çınardüzü köyündeler.
3. DELİ ALİ-Düzce-Beyköy beldesindeler.

Bu bilgileri sitemize gönderen  Murat Ersoy, Bu sülâle ile ilgili 1600 yıllarına kadar dayanan bilgilere ulaşmış, soyağacını da hazırlamış.

Ayrıca, Şalpazarı-Düzköy’den göç ederek gelen Kübiçoğulları (Küpücular) sülâlesinden olup Çınardüzü köyünde yerleşen küpücuğun Yakup Hoca (Yakup Albayrak) da Murat’ın annesi tarafından dedesi oluyormuş. Şüküroğulları sülâlesi ile hem Tonya’dan, hem de Çınardüzü’nden akrabalıkları varmış. Şüküroğulları sülâlesinin büyük bir bölümü Şalpazarı-Turalıuşağı mahallesindeler.