Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ÇITLAKOĞULLARI (ÜCÜLLER) SOY AĞACI
Köydeki Adı ÇITLULAR
Şimdiki Soyadı ÇELİK
Geldiği Yer

Trabzon - Beşikdüzü - Kızılağaç (Ağaçlı) Köyü
Geliş Yılı: Yaklaşık 1915-1916 yılları.

Köye Geliş Macerası

Anlatan: Yusuf Çelik (1931 doğumlu) Hüseyin(HASAN) Çelik (1932 doğumlu)

Kızılağaç'ta yaşayan Ücül'ün MehmetAli ailecek yaylaya çıkmışlar. Oğlu Ali ise Savaşa çağrılmış. Bu sırada Ruslar Trabzonu işgal edip Görele’ye kadar gelmiş. 1916 yılında büyük bir muhacerat yaşanmış. Çıtlu MehmetAli de bu muhaceratta yayladan göçünü toparlamış, çoluk çocuk, mal-davar alabildiğini alıp göç etmiş.

Bu yolculuk yaya olarak kona-göçe devam etmiş Akçaşehre doğru. Gerede’ye geldiklerinde asker olan oğlu Ali’nin karısı, 2-3 yaşlarındaki Hasan Çelik’in anası Fatma gelin vefat etmiş.

Yola devam eden aile Kuyudüzü Köyü’ne ulaşmış. Olukyanı denilen mevkide arazi almış. Aldıkları arazi Kürdelularınmış. Onlardan Giresunlular sonra Yangazular daha sonrada MehmetAli satın almış.

Askerdeki Ali Çelik pek çok cephelerde savaşmış. Rus’a esir düşmüş. Savaş ve esir hayatı derken 9 yılın sonunda Trabzon-Beşikdüzü'ne köyüne dönebilmiş. Ailesini, anne ve babasını göremediği gibi haberi olan kimseyi de bulamamış. Ali'yi, Çolular sülâlesinden Aziz kızı Fatma ile evlendirmişler. Aile efradını Rusların, Ermenilerin öldürdüğünü zannediyormuş.

Aradan birkaç yıl geçmiş. Akçaşehire göçenler olduğunu göz önünde bulundurarak  bir telgraf çekip soruşturmuş. Kuyudüzü köyü muhtarı Şinelu Mehmetali'den durumu öğrenmiş. Kalkmış Köye gelip sülâlesinden buraya göç edenleri bulmuş, oğlu Hasan'a yıllar sonra kavuşmuş. Karısı Fatma’nın Gerede’de öldüğünü burada öğrenmiş. Babası, ”git göçünü al gel” demiş. Ali Çelik böylece geri dönüp göçünü alarak Kuyudüzü Köyü’ne taşınmış. Gavumun Mehmetlerin şimdiki ev yanından 4 dönüm arazi alarak ev yapıp yerleşmiş. Daha sonra Kıran mahalledeki araziyi Havrulardan satın alıp evini oraya caminin yanına taşımış. Kıran'daki bu arazinin ilk sahibi Akça Ali imiş. Köyde ilk fındık bahçesini bu arazide Akça Ali düzenleyip yetiştirmiş. Araziyi satıp köyden ayrılan Akça Ali'nin, nereye göç ettiğini bilen yok.

Kalabalık bir sülale olan Çıtluların bir bölümü Yazıpınar köyüne yerleşti.

Bu aileden Nihat Çelik, Gölyaka ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine ikinci dönemde devam etmektedir.

Not: 1. Çıtlu Ali’nin karısı Aziz kızı Fatma’nın Hanyatak’ta Sultan adında bacısı varmış. Sultan’ın Mustafa adında öğretmen oğlu var deniliyor. Halil adında kardeşi varmış.

2. Çıtlu MehmetAli’nin akrabaları Trabzon-Çıtlaklı köyünde.