Sülale Bilgileri

Sülâle Adı HALİLDAYILAR SOY AĞACI
Köydeki Adı HALİDAYILAR
Şimdiki Soyadı
Geldiği Yer

Trabzon-Beşikdüzü-Kızılağaç

Köye Geliş Macerası

  Bu aile Köyün batı bölümünde Hocanın çimeni denilen bölgede şu an Garaluların oturduğu arazide evleri varmış.  
Köye geliş yılı hakkında kesin bilgi yok.
Halil dayı, Havva ile evlenmiş. Ali adındaki oğlu   muhtemelen 1921-22 yıllarında askerde şehit olmuş.
  Fadime adındaki kızı Yazıpınar köyünde oturuyordu, kabri Kuyudüzü mezarlığında.
  Hanife adındaki kızı ise Akgül Eker'in annesidir.   Ayşe adlı kızı, Şinelu Salih oğlu MehmetAli'nin ilk eşidir.
Kızı tarafından nesli devam ediyor.