Sülale Bilgileri

Sülâle Adı KALYONCUOĞLU SOY AĞACI
Köydeki Adı GARA YAVUZLAR
Şimdiki Soyadı YAPRAK
Geldiği Yer

Trabzon-Beşikdüzü-Ağaçlı köyü 52. haneden göç ederek Kuyuduzu köyüne yerleşmişler.

Köye Geliş Macerası

     Anlatan: (Mustafaoğlu) Mümtaz Yaprak.

  Kalyoncuoğullarından Yusuf'un oğlu Mustafa( Gara Yavuz) Yaprak, 1936 yılında 14 yaşlarında bir çocukken aileden bağımsız olarak yola çıkmış. Akçaşehre gelenlerin yanına katılarak Kuyudüzü köyündeki dayısı Çoru Yakup'lara gezmeye gelmiş. Köyde kalmaya karar vermiş. Emrullah dayısının ev yanında bir kulübe yapılmış. Büyüyüp evlenecek çağa geldiğinde, Garalular'dan Saadet ile evlendirmişler. Gubalular'dan Sırganlık mahalledeki şu an bulundukları araziyi satın almış ve ev yapmış.
  Mustafa,yıllar sonra ikinci bir eş ile evlendi ve bu eşini yanına alarak Bursa-Karacabey'e gitti. İlk eşinden olan çocukları ve nesli Kuyudüzündedir.
  Not: Mustafa Yaprak, hayalgücü, yaratıcılığı yüksek olan bir şahsiyet idi. Eliyle uğraşarak yaptığı bir sandal kayık ile Sarıgöl'de(Yalak'ta) gezinir balık tutardı. Bu göle ilk balıkları getirip salarak çoğalmalarını sağlayan kişidir.