Sülale Bilgileri

Sülâle Adı TAFLANCIOĞLU SOY AĞACI
Köydeki Adı GİRESUNLULAR
Şimdiki Soyadı TAFLANCI
Geldiği Yer

GİRESUN ili'nden(muhtemelen Tirebolu ilçesinden) olan bu aile önce Yalova'ya göç etmiş. Nüfus kayıtları Yalova 23. haneden  Kuyudüzü köyüne gelmiş. Tahmini 1882-1885 yıllarında Kuyudüzü'ne ilk yerleşen ailelerden.

Köye Geliş Macerası

Araştırma: Cemil Şener

  Köye ilk yerleşen ailelerin Giresunlular olduğu köyün yaşlılarınca anlatılıyordu. Fakat isimlerini bilen yoktu. Nüfustaki köy kayıtlarını incelediğimde, en eski kayıtlarda Giresunlu olarak bu aile karşıma çıktı: TAFLANCILARDAN DURMUŞ ile evladı Taflancıoğlu MUSTAFA(1277-1335)-( Milâdi takvim: 1861/16.3.1919). Bu aile ve yakın akrabaları Kuyudüzü köyünün kurucuları sayılır.
  Köyde anlatıldığına göre: 2-3 hane Giresunlu aile  makta kesimi ve odunculuk yapmak üzere Kuyudüzü köyüne Terzinin dere denilen mevkide bir küçük su kaynağının yanına ve Olukyanı dediğimiz su kenarına yerleşmişler.
Zamanla yanlarına Giresundan akrabalarından gelenler de yerleşmiş ve 6-7 hane kadar olmuşlar.
  Tahmini olarak 1920'li yıllarda köyü terkederek Hendek ilçesi taraflarına gitmişler. Arazilerini Havrulara ve Çıtlulara satmışlar köy ile bağlantıları kalmamış. Bu Giresunluların köyde nesilleri devam emiyor.