Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ALİUSTAOĞLU SOY AĞACI
Köydeki Adı ALUSTULAR
Şimdiki Soyadı ŞENYILDIZ
Geldiği Yer

Trabzon Görele - Gülef 43. haneden.

Köye Geliş Macerası

Bu ailenin oğlu olmamış. Ahmet Dede'nin nesli köyde devam etmiyor.

Ahmet Dede'nin hazin bir öyküsü var. I. Dünya Savaşında askermiş. Doğu Cephesinde Ruslara esir (yesir) düşmüş. 7-8 yıl esaret altında kamplarda çalıştırılmış. Bir fırsatını bulup kaçmış. Yaya olarak Osmanlı topraklarına ulaşmış.

Ahmet Dene'nin öldüğünü düşünenler Asiye'yi rahat bırakmamışlar. Tam Şinelu Mehmet Ali ile evleneceği günün öncesi köye dönmüş. Abaza Çimeninde hayvan otlatan çobanlara Asiye'yi sormuş. "Yarın düğünü olacak" demişler. Evlenmeleri yeniden sağlanmış, kavuşmuşlar.

Dede, 1970'li yıllarda kızının oğlu Ali'nin yanına İstanbul'a gitti ve köydeki arazisini sattı. Birkaç yıl sonra tekrar köye döndü. Çıtlu Yusuf'un ev yanına iki odalı bir ev yaptı ve köylünün himayesinde ölünceye kadar idare etti. Caminin bakımı, temizliğiyle uğraşır evden camiye, camiden eve ömür tamamladı. Beyaz sakalını hiç kesmedi.