Sülale Bilgileri

Sülâle Adı AKÇALAR SOY AĞACI
Köydeki Adı -------- ----- -----
Şimdiki Soyadı AĞÇA
Geldiği Yer

GÜMÜŞHANE-Torul-Eğrigüney köyü

Köye Geliş Macerası

Bu aile köyde bir müddet oturduktan sonra Düzce'nin Hamidiye Mahallesine taşınmış.Bu aile hakkında köyden kimseden bilgi edinemedim.