Sülale Bilgileri

Sülâle Adı DAVULÇULAR SOY AĞACI
Köydeki Adı HOCALAR
Şimdiki Soyadı ÖZKARATAŞ
Geldiği Yer

TRABZON-Şalpazarı-Kızılüzüm(Üzümözü)köyünden göç edip önce Akyazı/hanyatak köyüne sonra 1942 yılında kuyudüzü'ne yerleşmişler.

Köye Geliş Macerası

     Anlatan: Ali oğlu Osman ve MehmetAli Özkarataş

  Davulçu Osman, 1880'i yıllarda savaşta şehit olmuş. İki evli imiş. Ali adındaki oğlunun nesli halen Giresun yörelerinde devam ediyormuş. Oğlu Molla Mehmet hoca, Kızılüzüm'de iken askere çağrılmış. Yemen'de savaşmış. Doğu cephesinde Sarıkamış'ta yapılan savaşa katılmış. Atmış binden fazla askerimizin soğuktan donarak öldüğü o gecede sağ kalmış. Sabahında Ruslara esir düşmüş ve Sibirya'ya gönderilmiş. Taş ocaklarında çalıştırılmış. Altı yıl süren bu esaretten bir fırsat bulup kaçmış ve kurtulmuş. Bir kaç Türk ile beraber yurda dönmüş. Asker oluşundan 12 yıl sonra köyüne Kızılüzüm'e dönmüş. Eşi Havva ve yakınlarından bazıları Adapazarı-Akyazı-Hanyatak köyüne göç etmiştir. Mehmet hoca da Hanyatak'a gelip yerleşmiş ve ailesine kavuşmuş. Çocukları olmuş. Oralarda hocalık yapmış.
  1942 yılında göçünü alıp Kuyudüzü köyüne gelmiş. Burada Kısacıkoğullarından Emine ile evlenmiş. Nesli Adapazarı, İzmit ve Kuyudüzü köyünde devam ediyor.