Sülale Bilgileri

Sülâle Adı BOZOĞLU(BOZOK) SOY AĞACI
Köydeki Adı BOZULAR
Şimdiki Soyadı ÇAKMAK
Geldiği Yer

TRABZON-Beşikdüzü-Kızılağaç Bozlu köyü 22. haneden 1930'lu yıllarda gelmişler.1938'de Kuyudüzüne nüfus nakilleri yapılmış.

Köye Geliş Macerası

Bilen ve bilgi veren olmadı.