Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ÇORULAR SOY AĞACI
Köydeki Adı
Şimdiki Soyadı CEYLAN
Geldiği Yer

TRABZON-Beşikdüzü-Kancıma(Ağaçlı)köyü 61. haneden 1916 yılı seferiberlik muhaceratında göç edip gelmişler.

Köye Geliş Macerası

  1916 yılında Trabzon Rus işgalinde kalınca yaşanan göç esnasında, Coru Hasan dede ailesini alarak Batı'ya doğru yola çıkmış. Yaya olarak Bolu dağındaki Sığırlık köyüne kadar gelmişler. Burada vefat eden Hasan dedenin çocukları yollarına devam ederek Düzce'ye gelmişler. Cumayeri taraflarında ve Efteni Hataköy'de değirmencilik yapmışlar. Birkaç yıl sonra Kuyudüzü köyüne gelip yerleşmişler.
  Hasan oğlu Çoru Yakup, Kurtuluş Savaşına katılmış. Vücudunda şarapnel parçaları ve bunlardan olan yara izleri varmış. Yakup, Göç esnasında tanıştığı Senem ile yolda evlenmiş. Bu sülâlenin nesli Kuyudüzü köyünde devam ediyor. Beşikdüzünde, soyadı Çurak olan amcazadeleri var.