Sülale Bilgileri

Sülâle Adı KIRCIOĞULLARI SOY AĞACI
Köydeki Adı GIRCULAR(YUNUSLAR)
Şimdiki Soyadı KIRCIOĞLU
Geldiği Yer

TRABZON-Kazan köyü 37. haneden göç ederek, 1900-1905 yıllarında Kuyudüzü köyüne yerleşmişler.

Köye Geliş Macerası

Anlatan: 1.Haydar Kırcıoğlu ve Zülfiye(Mehmet'in-Gafadar'ın çocukları)

  Trabzon'dan göç eden 16 haneden oluşan bir kervan, yaya olarak yola çıkmış. Kervanın başında Şüküroğullarından Molla Ali varmış. Bolu dağındaki Sığırlık köyünde konakladıktan sonra bu aileler, Bolu'nun Bakacak köyü ile Sakarya'nın Hendek ilçesi arasında kalan yerleşim birimlerine dağılmışlar.
  Molla Ali yakın akrabalarını, ayrıca Tufanlar sülâlesi ile Kırcıoğulları sülâlesinden bazı kişileri yanına alarak yolculuğa devam etmiş ve bunları Kuyudüzü köyüne getirmiş.
  Ahmet Kırcıoğlu Düzce'nin Çınardüzü köyüne yerleşmiş. Bu Gırcu Ahmet'in oğlu İsmail, göç yolculuğu esnasında tanıştığı ve aynı kervanda yolculuk eden Şüküru Molla Ali kızı AİŞE ile, yolculuk devam ederken evlendirilmiş. Gırcu Ahmet'in oğlu YUNUS ile kardeşi Yeni evli İSMAİL, MOLLA ALİLERLE birlikte Kuyudüzü'ne gelmiş. Çınardüzü köyündeki babalarıyla kalmamışlar.  
  İsmail'in askerlik çağı gelmiş. Dört yaşındaki oğlu Mehmet'i(Gafadar'ı), beş aylık kızı Fatma'yı ve eşi Aişe'yi Kuyudüzü'nde kayınçılarına emanet edip, 1908 yılında askere gitmiş. İsmail askerdeyken, karısı Aişe 1909 yılında 24 yaşında, bir yıl sonra da kızı Fatma vefat etmiş. İsmail'in askerliği, Balkan harbine ve 1914'te çıkan 1. Cihan Harbine katıldığı için 1917 yılına kadar 9 yıl sürmüş.
Annesinden yetim kalan Gafadar Mehmet, babası askerden gelinceye kadar dayılarında ve amcası Yunuslarda Kuyudüzü köyünde kalmış. Çobanlık yapmış.
1917'de askerden dönen Gırcu İsmail, oğlu Mehmet'i yanına alarak Çınardüzü köyüne babasının yanına yerleşmiş. Yeniden evlenmiş. Pek çok çocukları dünyaya gelmiş.
   Gafadar Mehmet, büyüyüp evlendikten sonra Çınardüzü'nden ayrılmış. 1934 yılında Düzce'nin Gölormanı köyüne yerleşmiştir. Nesilleri bu köyde devam ediyor.
   Gırcu Ahmet'in büyük oğlu Yunus, Kuyudüzü alt mahallede ev yapmış. Köyde araziler edinmiş. Yunus'un oğlu Yusuf 43 yaşında iken (1944 yılında) acı baldan zehirlenmiş ve ölmüş. Nesli köyde devam ediyor.
( not: Bu sülaleye ait soyağacı, ilerki günlerde sayfaya eklenecek.)