Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ŞİRİNALİOĞULLARI SOY AĞACI
Köydeki Adı ŞİNELU YAKUPLAR
Şimdiki Soyadı ŞİRİN
Geldiği Yer

GİRESUN-Görele Beyli köyünden gelmişler.Nüfus kayıtlarında Trabzon-Şalpazarı-Çamgeliş(Akçiriş)köyü 37 haneden gelme diye yazıyor.1906-1907 yıllarında Kuyudüzü'ne yerleşmişler.

Köye Geliş Macerası

Anlatan: Abdullah oğlu Etem(Kadem)Şirin ile yeğeni Selami Şirin.
  Şinelu Yakup dedeler, Çamgeliş'ten göç ederek Görele-Beyli köyünde yerleşik olmuşlar. Sülâleden bazı aileler Akçaşehir'e(Düzce'ye) göç etmişler.Şinelu Yakup,Düzce-Kuyudüzü köyünde oturan bu akrabalarından Şinelu Salihler'e gezmeye gelmiş. Köyü beğenmiş. Akrabaları arazi göstermiş: "Göçünü al gel,buraya yerleş" demişler ve kararlaşmışlar.
  Şinelu Yakup Görele Beyli köyündeki varlığını satıp, göçünü alarak gelmiş. Bazı nedenlerle, önce Gümüşova-Ardıçdibi köyüne kayınçılarının yanına yerleşmiş. Birkaç yıl sonra Kuyudüzü'nden Şinelu mahallesinde oturan Cellu sülâlesinden arsa alıp ev yaparak buraya taşınmışlar. Yakup dedenin oğlu Abdullah Şirin de, Folular'ın bitişikteki arsasını, daha sonraki yıllarda ise Gubalular'ın ev ve arazisini satın alarak bugün bulundukları mevkiye yerleşmişler.
  Yakup dedenin kardeşlerinden Niksar'a ve Bursa taraflarına da göç edenler olmuş. Fakat köydekilerden bu amcalarının isimlerini bilen yok.
  Yakup oğlu Abdullah Şirin Kuyudüzü'nde muhtarlık yapmış.