Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ŞÜKÜROĞULLARI SOY AĞACI
Köydeki Adı ADULAR
Şimdiki Soyadı COŞKUN
Geldiği Yer

TRABZON-Şalpazarı-Turalıuşağı köyü

Köye Geliş Macerası

Trabzondan, 1900 yılı başlarında Amcazadeleri Şüküru Molla Ali'nin kafile başkanlığında göç eden 16 haneden  biri olan Şüküru Osman'ın oğlu Mustafa(1863-1921) yaya olarak yolculuk yapmışlar. Sığırlık köyüne kadar gelip mola vermişler. Sonra, bu kafileden ayrılan Şükürular, Tufanlar ve Gırcular Kuyudüzü köyüne gelip yerleşmişler. Mustafa'nın: Osman Şüküroğlu, Havva Çağlar ve Esme Çıtlakoğlu adlı çocuklarından olan nesli Kuyudüzü köyünde devam ediyor.