Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ÇITLAKOĞLU(HACILAR) SOY AĞACI
Köydeki Adı HANİFEKADINLAR
Şimdiki Soyadı ŞAHİN
Geldiği Yer

  Trabzon-Beşikdüzü-Kancıma(Ağaçlı)köyü'nden, yaklaşık 1925-1926 yıllarında göç ederek Kuyudüzü köyüne gelmişler.

Köye Geliş Macerası

  Anlatan: Osman oğlu Kâmil Şahin ve Akgül Eker:

   Babası savaşta şehit olan Hacılar'ın ALİ yetim kalmış. Yetim Ali'ye şehitin oğlu denirmiş. Yetim Ali'nin babasının adını bilmiyoruz ama dedesinin adı İbrahim'dir. YETİM ALİ'nın annesi HAVVA, kocası şehit olduktan bir zaman sonra Halil dayı ile evlenip Kuyudüzü köyüne gelmiş.
  Yetim Ali, Mehmet ile Gülsüm'ün kızı olan, Şarlı doğumlu HANİFE ile evlenmiş. Biri kız üçü erkek, dört çocukları dünyaya gelmiş. Yetim Ali, annesi Havva'nın yanına Kuyudüzü köyüne gezmeye gelmiş. Köyün batısındaki tepeden birkaç dönüm arazi almış. Kuyudüzü'ne göç edip yerleşmek üzere Kancıma'ya geri dönmüş. Fakat bu sırada seferberlik ilan edildiği için Yetim Ali'yi askere almışlar. Bir anlatıma göre ve muhtemelen Doğu Cephesinde Sarıkamış'ta yapılan savaşta, bulunduğu siperden düşmana ateş ederken vurulup şehit olmuş.
  Yetim Ali'nin şehit olmasından sonra ailesi ve çocukları, Beşikdüzü'ndeki zorlu hayatlarını yıllarca sürdürmüşler. Zamanla geçim sıkıntısı çektikleri için Kuyudüzü köyüne göç etmeye karar vermişler. Halil dayı, Trabzon'a giderek Yetim Ali'nin aile efradının Kuyudüzü'ne göç etmelerine, yolculuklarına  yardım
etmiş.
  Yetim Ali'nin eşi Hanife Kadın'a, Sırganlık mevkiinden arazi almışlar. Burada evini yapıp yuvasını kuran Hanife Kadın ölünceye kadar, çocuklarının hem anası hem babası olmuş, hepsinin yurt yuva edinmelerini sağlamış.
 
  Hanife Kadın'ın oğlu Mustafa Şahin Kuyudüzü köyünde muhtarlık yapmış. Ticaretle uğraşmışlar. Köye ilk traktör, otomobil gibi yenilikleri getirenlerden biri bu ailedir.
  Nesilleri Köyde devam etmektedir.