Sülale Bilgileri

Sülâle Adı VELİOĞULLARI SOY AĞACI
Köydeki Adı HAŞIMLAR
Şimdiki Soyadı KUBAT
Geldiği Yer

Giresun-Görele-Gülef köyünden 1934 yılında gelmişler. 1937'de Kuyudüzü köyüne nüfus kayıtları yapılmış.

Köye Geliş Macerası

     Anlatan: Haşim oğlu ALİ(Mehmetali)Kubat.

  Velioğullarından Hasan, ailesiyle birlikte yaşadıkları Trabzon-Tonya'dan ayrılarak Giresun-Görele Gülef köyüne göç etmişler. 1914 yılında çıkan 1. Cihan harbi sırasında 1916'da Trabzon ve Görele rus işgaline uğradı.Köye Rus askeri geldiğinde, Havva nine, kızı Fatma'yı(Büyüyünce Haşim Kubat ile evlenmiş) ot yığını içine saklamış. Süngülerle ot yığınını karıştıran Rus askeri kimseyi bulamamış. Bu aramada Fatma'nın burnunu sıyırmış süngüler. Velioğulları da Akrabalarıyla birlikte Espiye'ye kaçmışlar. Hasan dedenin çocukları espiye'de yerleşmişler. Burada bu aileden dokuz kişi, Hasan dede nine ve çocukları, ilaçlı mısırdan yapılmış ekmekten yemişler ve zehirlenip ölmüşler.
  Düşman yenilip geri çekildikten sonra, Hasan'ın çocukları tekrar Görele Gülef köyüne geri dönmüşler. Bu kardeşlerden Haşim, kardeşlerinden ayrılmış ve göçünü alarak 1934 yılında vapura binip Akcakoca'ya kadar gelmişler. Ahmet Şenyıldız(Ahmet dede diye bilinir) öküz arabası ile gelerek Haşimleri Akçakoca'dan alıp Kuyudüzü köyüne taşımış. Bu aileyi evinde üç ay misafir etmiş.
  Haşim Kubat bir müddet sonra, köyümüzün Haşutlu mahalle dediğimiz mevkiinde, Dusçu İsmail'den arazi satın almış ve evini yapmış. Haşim Kubat'ın nesli Kuyudüzü'nde devam ediyor. Haşim'in kardeşlerinden Talip ile Halil'in nesli ise Görele'de bulunmaktalar.