Sülale Bilgileri

Sülâle Adı KISACIKOĞULLARI SOY AĞACI
Köydeki Adı GOZAKLAR
Şimdiki Soyadı KOÇ
Geldiği Yer

Giresun - Tirebolu - Kuzguncuk Köyü
Giresun - Tirebolu - Çınarcık Köyü

Köye Geliş Macerası

Anlatan: Yusuf Koç.(1939 doğumlu) - Abdullah Koç

Gısacıkoğlu Mehmet Dede (Gozak Mehmet) bekar olarak (Kuzgun) Çınarcık Köyünden gelmiş. Haşutlu mahalle denilen mevkide arazi alıp yerleşmiş.
Oğlu Mustafa (Gozak Ahmetlerin babası) 1. Cihan Savaşında esir kalmış, kurtulup köye dönmüş. Bir savaş gazisidir. Rusyada esir kalmış.

Kısacıkoğlu Kozak Osmanın eşi Fatma,Çolularından Havva’nın kızıdır. Fatma’nın (Köse kızı diye bilinir) babası, Köse Mehmet Çolak’tır. Mehmet Dede ile Memeşu Mustafa melmekete gezmeye gitmiş. Şalpazarı Çarlaklı Köyünde vefat etmiş, mezarı oradadır.

Köse Mehmet Çolak ile Kısacıkoğlu Mehmet Koç bekar olarak yazıpınarda oturan şinelulara elmişler. Şinelular onlara Kuyudüzüne yerleşin demiş. Haşutlu mahalledeki yolun Güneyini Çolak Mehmet, Kuzeyini de Mehmet Koç Paylaşmış. Açma açıp mısır, fasülye ekmişler. Melmekete gidip vedalaşıp gelmiş ve Kuyudüzüne yerleşmişler. Evlenip hane olmuşlar. Köse Mehmet, Çolu “Mehmet Şener’in bacısı Havva ile evlenmiş”. Havva’nın Selime ve Fatma adında iki kızı var. Selime Dombay Ali ile evli olup kızı Havva Terzinin Arifin karısıdır. Fatma ise Osman Koç ile evlenmiştir. Hatunkarıların evyanındaki yerler Köse Mehmetinmiş. Baldızı Fatma Çalışkanlara da evyanı Haşutlu mahalleden yerleşmiş.