Sülale Bilgileri

Sülâle Adı KÜBİÇOĞLU SOY AĞACI
Köydeki Adı KÜPÜCULAR
Şimdiki Soyadı ŞEN
Geldiği Yer

Trabzon - Şalpazarı - Düzköy

Köye Geliş Macerası

Düzköy’den gelip Çınardüzü köyüne yerleşmişler. Ali oğlu Mehmet Yahya Şen ise Kuyudüzüne gelip Alt mahalle’den arazi almış. Köye geç gelen ailelerdendir. Akrabaları Çınardüzü Köyündedir.

Yahya Şen oğlu Ali; Marangozdu. Köyde İlkokul açıldığında öğrenci sıralarını elde rende keser ile yaptı. Ahşap bina yapıyordu. Sağırdı fakat konuşur ve anlardı.

Yahyanın Mustafa: Köyde uzun yıllar kadrosuz olarak imam görevi yaptı.

Zeki Şen İstanbulda Demiryollarında kadrolu işçi iken genç denilecek yaşta vefat etti.