Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ŞİRİNALİOĞULLARI SOY AĞACI
Köydeki Adı POLİSULAR
Şimdiki Soyadı ŞİRİN
Geldiği Yer

Trabzon - Şalpazarı - Çarlaklı Çamgeliş (Akçiriş) Köyü

Köye Geliş Macerası

Şinelu Mustafa’nın oğlu İbrahim emniyette Polis imiş. Kuyudüzüne, akrabaları olan Şineluların yanına göçü ile gelip bir müddet kalmış. Sonra köyden ayrılmış. Oğlu Polisu İsmail köyde kalmış. Önce Hanife karının Alinin şimdiki evyanında ikamet etmişler. Sonra Kuyuyanındaki Foluların ev ve yerini alarak orada kalmışlar.

Polisuların köye gelişleri 1940’lı yıllardır.