Sülale Bilgileri

Sülâle Adı KARAHALİLOĞLU SOY AĞACI
Köydeki Adı GARALULAR
Şimdiki Soyadı BİÇER
Geldiği Yer

Trabzon - Şalpazarı - Çamgeliş (Akçiriş) Köyü 7. hane
Geliş yılı: 1930

Köye Geliş Macerası

1930’lu yıllarda gelmişler. Hüseyin Çalışkan sırganlık’tan yer vermiş ev yapmışlar.Rüstem ögençten de şuan bulundukları yeri alıp yerleşmişler. Sırganlık’a Karalu Ali ev yapmış. İzzet Biçer ise Hocanın çimeni mevkiine yerleşmiş.

İzzet Biçer Falcılık yapmış. Oğlu Yusuf Biçer ise (Ördekçi Yusuf) köyde heyetlik ve bakkallık yapmıştır.