Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ÇOBANULAR SOY AĞACI
Köydeki Adı ÖMERÇAVUŞLAR
Şimdiki Soyadı DÜZEN
Geldiği Yer

Trabzon - Şalpazarı - Kızılüzüm Köyü (Üzümözü Köyü)
1900 - 1904 yıllarında gelmişler.

Köye Geliş Macerası

Anlatan: Hasan Düzen

Alioğlu Ömerçavuş kızılüzümden kalkıp ailesini bırakarak yalnız başına kuyudüzüne yerleşmiş. Köyün Altmahalle mevkiinde arazi almış, açma yapmış.

Aradan yıllar geçtikten sonra ailesine mektup yazarak köye gelmelerini sağlamış. Eşi ve çocuklarıyla köye yerleşmişler. Yıl:1904 tahminen

Ömerçavuş değirmen ustasıymış. Taştan eldeğirmeni yaparmış.