Sülale Bilgileri

Sülâle Adı İSMAİLCİOĞLU SOY AĞACI
Köydeki Adı TUFANLAR
Şimdiki Soyadı EKER
Geldiği Yer

(İsmiluları - İsmilcuları)
Trabzon - Şalpazarı - Turalıuşağı Köyü (Mahallesi)

Köye Geliş Macerası

Köye erken yerleşen ailelerden birisidir. Tufan Usta ile Adu Şüküroğlu Mustafa yaya olarak aileleriyle göç ederek Sığırlık Köyüne gelmişler. Guleyin Mahmutun babası Molla Alioğlu Hüseyin  Sığırlıktan bu iki aileyi alıp Kuyudüzüne yerleştirmiş.

Sülalenin Turalıda kalanları Gülay soyadını taşır. Tufanoğlu Mustafa kaçak iken Haymana’da değirmencilik yapmış. Köye gelince Şineluların değirmenini çalıştırmış. Köyün kuruluş sınırlarının genişlemesini engellemek isteyen komşu kölülerle pek çok mücadele olmuş. Kavgada Tufan karısı Havva’nın kolu kırılmış.