Sülale Bilgileri

Sülâle Adı ÇOLULAR (ÇOLAKOĞULLARI) SOY AĞACI
Köydeki Adı ÇOLULAR
Şimdiki Soyadı ŞENER
Geldiği Yer

Trabzon - Şalpazarı - Çarlaklı Köyü
Geliş Yılı: Tahmini 1900-1906 yılları arası

Köye Geliş Macerası

Bazı Bilgileri Anlatan: Çolu Ali kızı Melahat ŞENER(Koç)
Araştıran: Çolu Ali'nin oğlu CEMİL ŞENER

  Çepni Türklerinin kalabalık bir sülalesi olan Çolular(Çolakoğulları), Taraklı, Beşikdüzü ve Şalpazarı'nın köylerinden göç ederek yurdun çeşitli yerlerine dağılmışlar. Bu göç etmeler geçim sıkıntısı ve Rus işgali sırasında savaş nedeniyle olmuş.Düzce ili Kuyudüzü köyüne olan göç etme geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanmış. Kuyudüzüne gelenler, 1933 yılında soyadı kanunu çıktığında bir kısmı Çolak, bir bölümü Şenruh soyadını almış.Şenruh soyadını alanlar daha sonra Şener soyadında karar kılmışlar. Şalpazarı, Taraklı, Dağlıca(Muşupliya)köyleri ile Giresun Dereli'de yaşayan Çolular ile Kuyudüzü köyüne göç etmiş olan Çolular aynı sülâledendir.  
  En eski bilinen dedemiz-atamız olan Çolu Ali, Ruslarla yapılan şavaşa katılmış. Ordumuzda tifüs ve sıtma salgını çıkmış. Ali dede hastalanmış, Trabzon'da hastaneye kaldırılmış. Burada vefat eden Çolu Ali dedeyi Trabzon şehir mezarlığına defin etmişler. Bu mezarlık'ın bulunduğu yerde şimdiTrabzon Avni Eker Stadyumu var. Çolu Ali dedenin eşi olan ve 1949 yılında vefat etmiş olan Nacakçı kızı Emine ninemizin mezarını Kuyudüzü köyü mezarlığında muhafaza ediyoruz. Bu mezarı Emrullah amcamın oğlu Mehmet Şener tesbit etti. Mezar başında bulunan ismi yazılı karataş'ı ev yanında muhafaza ediyorum. Emine nineyi tanıyanlar halen var.
  Çolu Ali'nin oğlu Çolu Mehmet ve Anası Emine, Ali dedenin kızları 1900 yıllarının başlarında Kuyudüzü köyü'ne gelmişler. Kıran denilen (köyün şuan) orta yerinde açma açıp yer tutup bir ev yapmışlar. Tahtalardan yapılan bu iki katlı evin ortasında ateş yanarmış. Köyün çocukları üşüdükçe bu ateşte ısınırmış.
  Çolu Mehmet'in nüfus bilgilerinde doğum yeri Boztepe/Araklı yazıyor. Ayrıca Boztepe 77' hanede nüfus kaydı olduğu yazılı, fakat bu bilgileri doğrulatamadım. Nacakçı kızı Emine Şener için Yalova/Merkez 5. haneden gelen diye bir bilgi nüfus kaydında var.Düzce-Kuyudüzü köyündeki tanıdıkları ve Kayınbiraderleri olan Şinelular(Şirin Alioğulları) vasıtasıyla bu köye göç ederek yerleşik olmuşlar.
  Çolu Mehmet'in Emrullah adında bir kardeşi varmış. 5 yaşlarında sevimli bir çocukmuş.Birgün evde peyke'nin altında oynarken başını kaldırınca çiviye denk gelmiş. Çolu Mehmet dedemizin tek erkek kardeşi bu nedenle vefat etmiş. Çolu Mehmet, Şinelu'lardan Yakup kızı Aişe Şirin ile evlenmiş. Oğluna babasının ismi olan ALİ'yi ikinci oğluna da kardeşi Emrullah'ın adını vermiş.
  Bu sıralarda 1. Dünya savaşı başlamış. Mehmet'i Seferberlik'e çağırmışlar. Köyün batısında Karaosmanların ormanının başına kadar askerleri köylü uğurlamış. Sisli ve puslu bir hava varmış. Mehmet köyüne dönüp son kez bakmış: "Ey duman, kör duman! Bir çekilsen de köyümü evimi birkez daha görebilsem." demiş, buğulu gözlerle dönüp bakmış geriye. Eşini, oğullarını bırakıp vatan savunmasına koşmuş.
  İşte gidiş o gidiş, dönüşü olmamış Mehmet'in. Nerede nasıl şehit düştüğünü bilenimiz yok. 3.12.1333 olan ölüm tarihi 3.12.1917 olarak miladiye çevrilmiştir diye yazıyor kütükte. Vatan topraklarına bir yiğit daha vermişiz, dedemiz şehit olmuş.
Köyde bir türkü söylenirmiş o yıllarda:
       "Urus'un gemileri
Hem ileri hem geri.
Urus gözün kör olsun
Ağlattın gelinleri."
  Yetim kalan Ali ve Emrullah ve halaları çok sıkıntı çekmişler. Birkaç yıl sonra eşinin öldüğü haberini alan Ayşe, iki oğlunu bırakıp Şinelu Mehmet Ali Şengül ile evlenmek zorunda kalmış. Emine Nine de Cumayeri tarafında biriyle evlenmiş. Hala ve yeğenler birbirine destek olmuşlar. Fatma hala (Çolu kızı diye anılır) evleninceye kadar bişirip taşıyıp yeğenleri Ali ve Emrullah'a annelik yapmış.( Not:Halamız Fatma Çalışkan yani Çolu kızı,1960'lı yıllarda Trabzon'a Çolu Mustafalara ve Şalpazarı'na Akrabalarımız Çolulara gezmeye gitmiş.Daha sonra bu ilişkiler unutulmuş.
  Cumayeri'nde geçimi bozulan Emine ninemiz köye geri gelmiş. Bu sefer KaraOsman ile evlenmiş. Bu evlilik de uzun sürmemiş. Tekrar Çoluların hanesine dönen Nacakçı Kızı Emine, ölünceye kadar bu hanede kalmış. Torunlarını bakıp büyütmüş.
  Mehmet'in oğlu Ali Şener Seyyar Jandarma olarak asker olmuş, 3,5 yıl askerde kalmış. Bir kez boğazında çıkan yara nedeniyle hava değişimine göndermişler. 3 ay izinde kalıp dönmüş görevine.  
  İkinci Dünya Savaşı başlayınca Çolu Ali'yi Edirne'ye ihtiyat askerliğine çağırmışlar. 1 yıl buralarda Alamanlar'ı gelecek diye beklemiş.Böylece 4,5 yıl askerlik yapmış. Rahmetli İsmet İnönü Paşa Türkiye'yi bu Savaşa sokmamış. Bizler de belki bu sayede doğup, bu günleri görebilmişiz.